PRID Krosno S.A.

prid-krosno.rze.pl

Adres:

38-400 Krosno
ul. Grodzka 26
woj. podkarpackie

Rok założenia: 1996

Liczba zatrudnionych: 150

logo PRID Krosno S.A.
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Roboty inżynieryjne, drogowe

Osoby zarządzające firmą:

 • Jan Zdzieba - Prezes, (13) 432 15 89
 • Dariusz Zdzieba - Członek Zarządu
 • Maria Chwaleba - Członek Zarządu, Główny Księgowy

Osoby kontaktowe:

 • Dariusz Zdzieba - Członek Zarządu, (13) 432 15 89 w. 403

Oferujemy usługi w zakresie:

Wykonawstwo robót budowlanych w następującym zakresie:

 • budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowych i sanitarnych
 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych
 • budowa sieci elektroenergetycznych
 • budowa kanalizacji kablowych dla sieci telekomunikacyjnych
 • budowa i modernizacja dróg dojazdowych i placów o nawierzchniach wszelkich typów
 • budowa obiektów służących ochronie środowiska naturalnego (budowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, montaż separatorów kanalizacji deszczowej)
 • budowa wysypisk odpadów komunalnych
 • roboty ziemne wraz z makroniwelacją terenu
 • roboty rozbiórkowe
 • przepychy pod drogami urządzeniem typu TERRA - HAMMER

Usługi sprzętowo-transportowe oraz produkcję pomocniczą w zakresie prefabrykatów betonowych i wyrobów metalowych.

Sprzedaż materiałów budowlanych (rury PCW, kostka brukowa itp.)

PRID Krosno S.A.PRID Krosno S.A.

PRID Krosno S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna zostało utworzone poprzez przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych - założone 01.11.1982 r.). Zostało wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Krośnie Wydział V, w dniu 01.03.1996 roku, a działalność rozpoczęto 01.06.1996 roku.

Nasza firma posiada długoletnią tradycję budowlaną. W swojej ponad dwudziestoletniej historii przedsiębiorstwo zrealizowało wiele prestiżowych inwestycji, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych (gminy, urzędy miejskie) jak i inwestorów prywatnych. W celu udoskonalenia systemu zarządzania firmą oraz dla spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów utrzymywany jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

PRID Krosno S.A.

Firma wykonuje usługi profesjonalnie, solidnie, zgodnie ze stosownymi przepisami oraz wymaganiami jakościowymi. Zależy nam na zadowoleniu klientów, dlatego bardzo poważnie traktujemy wszelkie sygnały i sugestie docierające od inwestorów. Są one szczególnie cenne, gdyż pozwalają nam się doskonalić i unikać błędów w przyszłych relacjach z klientami. Nasze przedsiębiorstwo posiada wiele pozytywnych referencji, które świadczą o usatysfakcjonowaniu klientów i pomyślnym spełnianiu ich wymagań.

Dysponujemy własnymi środkami transportu osobowego i niezawodną nowoczesną siecią łączności, która umożliwia utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy naszymi brygadami i kadrą kierowniczą. Ma to dobry wpływ na efektywność naszych działań i przepływ informacji. Poszerzamy naszą działalność o innowacje umożliwiające lepszą kontrolę jakości wykonywanych robót, np. wykonujemy monitoring kanalizacji sanitarnej nowoczesną kamerą TV oraz przeprowadzamy regularne badania zagęszczenia gruntu za pomocą płyty obciążanej dynamicznie.

PRID Krosno S.A.

Długoterminowa strategia firmy skupia się na utwierdzeniu wszystkich zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa w przekonaniu, że uczciwa przedsiębiorczość może stać się podstawą do zbudowania reputacji i zdobycia zaufania otoczenia, a co za tym idzie ugruntowania naszej pozycji na lokalnym rynku i zabezpieczenia interesów akcjonariuszy i udziałowców inwestujących w naszą firmę. Ma to również ogromny wpływ na współpracę z kontrahentami, których szanujemy i także obdarzamy zaufaniem umożliwiającym obustronne wspieranie prowadzonej działalności z zachowaniem wszelkich terminów i przestrzeganiem zawieranych umów. Wszyscy pracownicy firmy posiadają stosowne kwalifikacje niezbędne do wypełniania swoich obowiązków. Firma zawiera umowy z wszystkimi pracownikami, gwarantując im stabilność zatrudnienia i godziwe warunki pracy. Umożliwia uczestnictwo w szkoleniach doszkalających oraz oferuje szeroki wachlarz świadczeń pracowniczych.

Firma otrzymała wyróżnienie w Rankingu Gazela Biznesu oraz była uczestnikiem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej.