ORGANIKA PROJEKT - Zakład Projektowo-Usługowy

organikaprojekt.rze.pl

Adres:

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1
woj. podkarpackie

Rok założenia: 1995

logo ORGANIKA PROJEKT - Zakład Projektowo-Usługowy
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

projektowanie obiektów budowlanych
projektowanie urządzeń dozorowych i instalacji technologicznej dla przesyłu chemicznego
nadzory budowlane, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych
mała poligrafia i reklama

Osoby zarządzające firmą:

 • Zdzisław Szklarek - Prezes Zarządu, (17) 240 79 80

Osoby kontaktowe:

 • Zdzisław Szklarek - Prezes Zarządu, (17) 240 79 80

Oferujemy:

Z.P.U. „Organika-Projekt” Sp. z o.o. świadczy usługi w branżach:

BRANŻA BUDOWLANA

ORGANIKA PROJEKT - Zakład Projektowo-Usługowy
 • obiekty przemysłowe, usługowe, użyteczności publicznej, magazynowe, administracyjne,
 • konstrukcje inżynierskie jak estakady, galerie, pomosty, konstrukcje wsporcze oraz misy i tace szczelne pod zbiorniki magazynowe mediów niebezpiecznych i agresywnych chemicznie.
 • przeglądy obiektów budowlanych, zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych
 • nadzory inwestorskie
 • nadzory autorskie
 • prowadzenie czynności formalno-prawnych do uzyskania pozwolenia na budowę

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 • instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, przemysłowe, domowe i użyteczności publicznej wszelkiego typu
 • przyłącza elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne
 • rozdzielnie elektroenergetyczne
 • kierowanie i nadzorowanie robót elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia
ORGANIKA PROJEKT - Zakład Projektowo-Usługowy

BRANŻA INSTALACYJNA

 • sieci, przyłącza i  instalacje wewnętrzne parowe, wodne i c.o.
 • sieci, przyłącza i  instalacje wewnętrzne wod.-kan.
 • instalacje i przyłącza gazowe niskiego i średniego ciśnienia oraz kotłownie wbudowane
 • gazowe stacje redukcyjno-rozdzielcze
 • wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa ( w tym z odzyskiem ciepła)
 • nadzory inwestorskie i autorskie

BRANŻA MECHANICZNA

ORGANIKA PROJEKT - Zakład Projektowo-Usługowy

 • kompletne instalacje technologiczne dla przemysłu chemicznego w tym dla mediów agresywnych, zapalnych lub zagrożonych wybuchem,
 • aparatura do mieszania, wymiany ciepła, wymiany masy, transportu, magazynowania itp. (mieszalniki , reaktory chemiczne, zbiorniki magazynowe itd.)
 • aparatura ciśnieniowa
 • maszyny i urządzenia ogólnego stosowania
 • konstrukcje stalowe
 • dokumentacje remontowe instalacji, maszyn i urządzeń
 • dokumentacje rejestracyjne na zbiorniki magazynowe mediów ciekłych, zapalnych oraz trujących lub żrących
 • pomiary rzeczywistych grubości ścian na poszczególnych elementach zbiorników
 • inżynierskie obliczenia sprawdzające zbiorników
 • ocena stanu technicznego zbiorników
 • uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zakład Projektowo-Usługowy „Organika-Projekt” Sp. z o.o. działa od 1995r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia własnościowego Biura Projektowo-Konstrukcyjnego Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” działającego od 1950r.

Bazujemy więc na ponad 50 – letnim doświadczeniu projektowym w branżach:

 • budowlanej,
 • elektrycznej,
 • instalacyjnej,
 • mechanicznej

Dysponujemy specjalistyczną kadrą projektantów z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonujemy m.in. kompleksowe opracowania technologiczne dla przemysłu chemicznego. Ponadto prowadzimy działalność w zakresie usług reklamowych i małej poligrafii. Z.P.U. „Organika-Projekt” Sp. z o.o. jest członkiem Krajowej Izby Projektowania Budowlanego.