Biuro Projektów NAFTA-GAZ Sp. z o.o. - Budownictwo, Projektowanie Jasło

naftagaz.rze.pl

Adres:

38-200 Jasło
ul. Ducala 11
woj. podkarpackie
logo Biuro Projektów NAFTA-GAZ Sp. z o.o. - Budownictwo, Projektowanie Jasło
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Budownictwo
Projektowanie

Osoby zarządzające firmą:

 • Antoni Mach - Główny technolog, (13) 443 86 01
 • Piotr Mikuś - Prezes Zarządu, (13) 443 86 01
 • Zbigniew Skiba - Wiceprezes Zarządu, (13) 443 86 01
 • Jerzy Kurek - Dyrektor ds. Technicznych, (13) 443 86 01

OFEROWANE:

Biuro Projektów "Nafta-Gaz" jest spółką z o.o. Biuro posiada wielobranżową pracownię projektową. Średnie zatrudnienie w biurze wynosi 50 osób, z czego około 85% stanowi kadra inżynieryjna. Pracownicy biura posiadają uprawnienia budowlane do projektowania oraz nadzorowania robót w poszczególnych branżach. Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. o.o. zatrudnia rzeczoznawców do opiniowania i uzgadniania projektów budowlanych w specjalnościach:

 • higieniczno-sanitarnych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • p.poż.

Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o. świadczy usługi w branżach:

 • technologiczna,
 • gazownicza,
 • mechaniczna,
 • budowlana,
 • architektoniczna
 • sanitarna,
 • elektryczna,
 • komunikacyjna,
 • ochrony środowiska,
 • geodezyjna.
 • AKPiA

Firma powstała w roku 1960 jako Oddział Projektowania Kopalnictwa Naftowego. Od kwietnia 1966 r. Oddział decyzją Ministra Górnictwa zostaje przekazany do Biura Projektów Przemysłu Węgłowego w Krakowie, późniejszego Biura Studiów i Projektów Górniczych. Początkowo Oddział świadczył usługi projektowe wyłącznie dla górnictwa naftowego, wykonywał projekty dla budowy, rozbudowy i modernizacji kopalni ropy i gazu. W późniejszym okresie rozszerzył swoją działalność również na inne dziedziny przemysłu. Oddział posiadał dużą samodzielność, zlecenia kierowane były bezpośrednio do Oddziału, a prace projektowe wykonywane były samodzielnie przez projektantów Oddziału.

Minister Przemysłu zarządzeniem Nr 250/org/90 z dn. 20.08.1990 r. dokonał podziału Biura Studiów i Projektów Górniczych i z dn. 1.10.1990 r. utworzył przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Biuro Projektów "Nafta-Gaz" w Jaśle. Z dn. l.05.1996 r. przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane i od tego czasu funkcjonuje jako Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o.

Biuro Projektów "Nafta-Gaz" Sp. z o.o. świadczy kompleksowo usługi projektowe dla Zakładów Górnictwa Naftowego, Zakładów Gazownictwa oraz innych inwestorów.

Biuro Projektów NAFTA-GAZ Sp. z o.o. posiada Certyfikat Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008