JEDLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

jpgkim-jedlicze.rze.pl

Adres:

38-460 Jedlicze
ul. Marii Konopnickiej 10
woj. podkarpackie

Rok założenia: 1967

Liczba zatrudnionych: 46

logo JEDLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Usługi komunalne
Usługi budowlane

Osoby zarządzające firmą:

 • Marek Zajdel - Prezes Zarządu, (013) 43 52 151, tel. kom. 607 084 807

Osoby kontaktowe:

 • Marek Zajdel - Prezes Zarządu, (13) 43 52 151, tel. kom. 607 084 807

OFEROWANE:

JEDLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

JPGKiM Sp. z o.o. prowadzi usługi:

 • oczyszczalnia ścieków
 • eksploatacja wodociągów i kanalizacji
 • oczyszczania miasta
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych
 • Administracja Domów Mieszkalnych
 • projektowanie i wykonywanie terenów zieleni
 • pielęgnacja zieleni
 • remonty i adaptacja pomieszczeń
 • eksploatacja kotłowni
 • transportowo-sprzętowe

Wykonujemy prace:JEDLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

 • malarskie
 • budowlane
 • betoniarskie
 • blacharskie
 • instalacyjne
 • c.o.
 • dekarskie
 • ślusarskie
 • stolarskie
 • sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych i art. przemysłowych
 • wykonywanie nietypowych indywidualnych zleceń


Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Jedliczu w krajobraz miasteczka wpisało się na stałe. Daje ludziom pracę, kształtuje rozwój środowiska.
Zostało założone 5 listopada 1966 roku jako Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu.

Prawie 40 -letnia historia zakładu to okres rozbudowy i zmian. W tym okresie kilkakrotnie zmieniała się jego forma prawna. Od 1 lipca 1997 roku Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu działa w formie Spółki Prawa Handlowego i wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim świadczenie usług w zakresie eksploatacji wodociągów i kanalizacji, eksploatacji oczyszczalni ścieków, eksploatacji wysypiska śmieci, oczyszczania miasta, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zieleni, eksploatacji i administracji domów mieszkalnych, eksploatacji kotłowni, administracji cmentarza, targowisk i szalet, robót remontowo - budowlanych, instalacyjnych i drogowych, brukarskich kanalizacyjnych, elektrycznych, transportowo - sprzętowych, a także produkcja w zakresie prefabrykatów betoniarskich, masy betonowej i zapraw, wyrobów stolarskich, ślusarskich oraz handel detaliczny i hurtowy artykułami przemysłowymi.

JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu dużą wagę przywiązuje do problemów ekologicznych. W maju 2001 roku wprowadzono na terenie gminy Jedlicze segregację odpadów. Ma to na celu pomniejszenie góry śmieci, obniżenie kosztu wywozu odpadów z gospodarstw domowych jak również odzyskanie cennych surowców i przyczynienie się do ochrony lasów, gleby, powietrza i wody.

  Prowadzimy w szerokim zakresie prace:
 • Malarskie
 • Budowlane
 • Betoniarskie
 • Blacharskie
 • Instalacyjne
 • Dekarskie
 • Ślusarskie
 • Stolarskie