GRUPA INWESTOR Sp. z o.o.

grupainwestor.rze.pl

Adres:

35-326 Rzeszów
ul. Graniczna 1B
woj. podkarpackie

Rok założenia: 1994

Liczba zatrudnionych: 18

logo GRUPA INWESTOR Sp. z o.o.
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Nadzory budowlane

Osoby zarządzające firmą:

OFEROWANE:

GRUPA INWESTOR Sp. z o.o.

 • nadzory inwestorskie i zastępstwa inwestycyjne,
 • prace dokumnetacyjno-przygotowawcze inwestycji łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
 • doradztwo z zakresie budownictwa,
 • kompletacja dostaw materiałów budowlanych,
 • przedstawicielstwo firmy ELTECO - POLAND (UPS-y, agregaty prądotwórcze, kogeneratory, zasilacze),
 • wykonywanie ekspertyz i analiz,
 • realizacja obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej,
 • oceny stanu technicznego budynków jedno i pięcioletnie,
 • sprawdzanie szczelności instalacji gazowych wraz z uproszczoną próbą szczelności,
 • pomiary elektryczne w zakresie:
  • skuteczności zerowania,
  • oporności izolacji,
  • instalacji odgromowej,
 • przeglądy kominiarskie,
 • wykonawstwo instalacji
  • sanitarnej,
  • gazowej,
  • elektrycznej,
 • administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
 • badania i analizy techniczne,
 • sprzątanie i czyszczenie obiektów,
 • obsługa nieruchomości.

GRUPA INWESTOR Sp. z o.o. GRUPA INWESTOR Sp. z o.o.

GRUPA INWESTOR Sp. z o.o.

Grupa Inwestor spółka z o.o. to przede wszystkim zespół profesjonalistów, którzy wykonają każde powierzone im zadanie z zakresu kompleksowej obsługi inwestycji oraz projektowania i realizacji działań marketingowych.

Naszym celem jest szybkie, profesjonalne i kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów, poprzez świadczenie dobrych jakościowo usług. Bardzo ważną cechą naszej firmy jest terminowość realizacji zamówień.

REFERENCJE

GRUPA INWESTOR Sp. z o.o.

Obiekty kubaturowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

 • Osiedle "Kwiatkowskiego" - budynek wielorodzinny przy ulicy Granicznej w Rzeszowie (178 mieszkań) oraz dwa pawilony handlowe;
 • Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Granicznej-Nowowiejskiej w Rzeszowie
 • budynki wielorodzinne, zespoły domków jednorodzinnych oraz garaży;
 • Budynek wielorodzinny o powierzchni 2200m2 (dawny hotel robotniczy "Ikar")

W ramach prowadzonej działalności w zakresie zastępstw i nadzorów inwestorskich wykonano 72 zadania w tym:

 • budynki mieszkalne - 500 jednostek,
 • modernizację 6 szkół, żłobek,
 • banki - BRE Bank S.A., Raffeisen Bank S.A.,
 • 30 ulic miejskich,
 • infrastrukturę techniczną (sieci kanalizacyjne, wodociągi, sieci energetyczne i gazowe),
 • inne

W chwili obecnej jako Manager Projektu PHARE 2000 ESC Nr PL008.04.04. p.n. "Rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji rzeszowskiej poprzez tworzenie warunków do lokalizowania się firm i porządkowania gospodarki ściekowej" realizuje zadanie obejmujące:

 • 63 km kanalizacji sanitarnej,
 • 15 przepompowni ścieków,
 • modernizację oczyszczalni ścieków.

W ramach działalności pomiarowo - konserwacyjnej wykonano sprawdzanie instalacji gazowej, pomiary elektryczne, przeglądy kominiarskie oraz oceny techniczne budynków dla około 50 000 mieszkań i w około 250 budynkach użyteczności publicznej.