EL-PRO-REM Sp. z o.o.

elprorem.rze.pl

Adres:

37-450 Stalowa Wola
ul. Energetyków 13
woj. podkarpackie

Rok założenia: 1999

Liczba zatrudnionych: 48

Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja

Kontakt:

Profile działalności

Instalacje elektryczne przemysłowe i indywidualne
Inwestycje, remonty, usługi w branży elektrycznej

Osoby zarządzające firmą:

 • Wojciech Błądek - Prezes Zarządu, (15) 877 62 15
 • Józef Ziętek - Vice-Prezes Zarządu, (15) 877 62 15

Osoby kontaktowe:

 • Józef Zietek - Vice-Prezes Zarządu, (15) 877 62 15
Oferta nasza w zakresie usług zawiera:

1. Wykonawstwo:

 • linii kablowych NN i SN;
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;
 • instalacji siłowych;
 • układów sterowania i sygnalizacji;
 • instalacji odgromowych i ochronnych;
 • remontów, napraw przeglądów i eksploatacji
  urządzeń i instalacji elektrycznych w tym:
  • rozdzielni 0,4 kV i 6 kV;
  • transformatorów WN/SN, SN/NN;
  • silników elektrycznych 6 kV i 0,4 kV;
  • instalacji oświetlenia i siły;
  • instalacji odgromowych;
  • linii kablowych NN i SN;

2. Pomiary:

 • ochrony przeciwpożarowej;
 • instalacji ochronnych;
 • instalacji odgromowych;
 • stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych;
 • natężenia oświetlenia w obiektach
  przemysłowych i biurowych;

3. Projektowanie:

 • instalacji elektrycznej siły i oświetlenia;
 • linii kablowych;
 • przyłączy elektroenergetycznych;
 • instalacji odgromowych;

"EL-PRO-REM" Sp. z o.o. posiada niezbędne zaplecze warsztatowe oraz sprzęt do wykonawstwa robót objętych ofertą.
Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług.

"EL-PRO-REM" Sp. z o.o. posiada niezbędne zaplecze warsztatowe oraz sprzęt do wykonawstwa robót objętych ofertą.
Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług.
Firma "EL-PRO-REM" Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie robót elektromontażowych w nowo powstających obiektach jak i prace modernizacyjno - remontowe, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach istniejących.
Jesteśmy firmą utworzoną z Wydziału Remontów Elektrycznych w wyniku przekształceń prywatyzacyjnych w Elektrowni "Stalowa Wola" S.A. Posiadamy zatem wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonawstwa sieci urządzeń elektrycznych.
Spółka zatrudnia 48 osób posiadających niezbędne uprawnienia do wykonawstwa specjalistycznych robót.